Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων – Εγγύηση – Επισκευή
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που παρέλαβε ή να ζητήσει την αντικατάστασή τους εάν:
(α) Με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του καταστήματος μας, του παραδόθηκαν προϊόντα ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε ή ελαττωματικά.
(β) Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό από την αρχή ή προκύπτει ελαττωματικότητα στο χρονικό διάστημα της εγγύησης.
Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους,
εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους (σύμφωνα με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013). Η παραπάνω διαδικασία ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που ο πελάτης δεν έχει ανοίξει το προστατευτικό περιτύλιγμα, καθώς ούτε και την συσκευασία του προϊόντος. Ο πελάτης οφείλει να αποστείλει τα προϊόντα που δεν χρησιμοποίησε και αποφάσισε την επιστροφή τους, με δικά του έξοδα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων είτε να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κατάστημα, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος. Ειδικότερα, ο πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το κατάστημα για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή με email και το κατάστημα είναι υποχρεωμένο να επιβεβαιώσει εγγράφως ή με email την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
(ε) Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στο κατάστημα μας.
(στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το κατάστημα υποχρεούται να αποδώσει στον πελάτη το τίμημα που εισέπραξε από την παραγγελία του.
(ζ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τον χρόνο που το κατάστημα έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
(η) Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει το κατάστημα, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, το δε κατάστημα δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή του ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
(θ) Προϊόντα τα οποία απαιτούν εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνίτες, όπως συναγερμοί κατοικιών ή αυτοκινήτου, κάμερες και συστήματα παρακολούθησης, συστήματα θέρμανσης, διάφορα αξεσουάρ αυτοκινήτου (φώτα xenon, κάμερες οπισθοπορείας, αισθητήρες parking κλπ.) θα πρέπει να επιστρέφονται συνοδευόμενα από την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του τεχνικού που προέβη στην εγκατάσταση.
(ι) Κάθε προϊόν που επιστρέφεται, θα πρέπει πρώτα να περάσει από τεχνικό έλεγχο, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
(κ) Προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία, και να συνοδεύονται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης – Τ.Δ.Α. κλπ). Σε περίπτωση που ένα προϊόν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά μετά το πέρας ενός (1) μηνός, η επιστροφή του προς το κατάστημα μας γίνεται με έξοδα του πελάτη. Το κόστος της νέας αποστολής, εφόσον το προϊόν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί, δεν επιβαρύνει τον πελάτη.

Επίσης:
Δεν επιστρέφονται τα ανοιγμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα για λόγους υγιεινής, στην περίπτωση που κάποιο mod ηλεκτρονικού τσιγάρου μας επιστραφεί, μπορεί μόνο να επισκευαστεί και ΟΧΙ να αλλαχθεί με καινούργιο. Η νέα αποστολή του επισκευασμένου mod γίνεται χωρίς χρέωση του πελάτη, μόνο στις πρώτες 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.
Για τα γυάλινα και κεραμικά προϊόντα, εφόσον τηρηθούν οι πρότυπες και ασφαλείς συνθήκες συσκευασίας του προϊόντος αλλά και αν παρ’όλα αυτά το προϊόν φτάσει ελαττωματικό στον πελάτη, τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του επιβαρύνουν τον πελάτη καθώς δεν μπορεί να διαπιστωθεί ότι το προϊόν υπέστη ζημία είτε κατά την μεταφορά του, είτε μετά το άνοιγμα του με υπαιτιότητα του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση συνίσταται η επικοινωνία του πελάτη με την μεταφορική εταιρεία για δήλωση του συμβάντος.
Προϊόντα που η χρήση τους προϋποθέτει επαφή με υγρό και προϊόντα ενδυμασίας, δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής.
Οι αλλαγές ανταλλακτικών εκτός των ηλεκτρονικών τσιγάρων, σε προϊόντα που δεν είναι ελαττωματικά, γίνονται με χρέωση του πελάτη.
(λ) Παρακαλώ σημειώστε ότι οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον:
1. Επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μας αναφέρετε το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε.
2. Το προϊόν δεν έχει μεταχειριστεί τόσο ώστε να φαίνονται εμφανής φθορές.
3. Δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από το προϊόν ή δεν έχει γίνει οποιουδήποτε είδους τροποποίηση.
4. Επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως το κουτί, τα εγχειρίδια λειτουργίας και η απόδειξη αγοράς, καθώς όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος τους προϊόντος.
5. Μας αποστείλετε τα προϊόντα μέσω της  ΕΛΤΑ Courier.
6. Η αποστολή των προϊόντων γίνει με άλλη μεταφορική αλλά τα έξοδα μεταφοράς να επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που μας αποσταλεί προϊόν με άλλη μεταφορική εκτός της ΕΛΤΑ Courier και με δική μας χρέωση μεταφορικών, το προϊόν δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται πίσω. Παρακαλώ φροντίστε η συσκευασία της αποστολής να είναι ασφαλής έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποια φθορά κατά την μεταφορά του.
Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημα μας δεν φέρει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά την μεταφορά της επιστροφής.
(μ) Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αίτημα επιστροφής χρημάτων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από την εταιρεία μας.

Επιστροφή χρημάτων
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αίτημα επιστροφής χρημάτων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από την εταιρεία μας. Οι επιστροφές χρημάτων υφίστανται όταν:(α) Ο πελάτης παραλάβει το δέμα του και εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αποφασίσει να το επιστρέψει στην εταιρεία μας χωρίς να το έχει χρησιμοποιήσει ή να έχει ανοίξει το προστατευτικό περιτύλιγμα του προϊόντος.
(β) Ο πελάτης παραλάβει ελαττωματικό προϊόν και δεν επιθυμεί την αλλαγή του με καινούργιο ή έτερο προϊόν μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας. Η εταιρεία μας οφείλει να αντικαταστήσει άμεσα το ελαττωματικό προϊόν και να το αποστείλει στον πελάτη χωρίς να τον επιβαρύνει με έξοδα μεταφοράς. Σε περίπτωση που και η αλλαγή του ελαττωματικού προϊόντος είναι ελαττωματική, πρέπει να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία έως ότου ο πελάτης να λάβει ένα πλήρως λειτουργικό προϊόν. Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί την αλλαγή του χρησιμοποιημένου ελαττωματικού προϊόντος και θέσει αίτημα επιστροφής χρημάτων, η εταιρεία μας οφείλει να παραλάβει το προϊόν χωρίς να επιβαρύνει τον πελάτη με έξοδα αποστολής και να του επιστρέψει χρηματικό ποσό αντίστοιχο της εκ’νέου τιμολόγησης του προϊόντος που επιστράφηκε στην εταιρεία μας σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται το προϊόν. Από το επιστρεφόμενο ποσό αφαιρούνται τα μεταφορικά έξοδα που επιβαρύνθηκε η εταιρεία μας εφόσον αυτές αφορούν αλλαγές ελαττωματικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν παραπάνω από (1) μια φορές.    Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης της παρ. 7:
Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:
Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας, προϊόντα υγιεινής όπως ξυριστικές, κουρευτικές, αποτριχωτικές μηχανές, κρέμες, λοσιόν, καλλυντικά, αρώματα, συσκευές μασάζ, ζώνες αδυνατίσματος, αξεσουάρ ένδυσης, γυαλιά οράσεως και ηλίου, βραχιόλια, μενταγιόν, εσώρουχα πάσης φύσεως, κορσέδες, κάλτσες, καλσόν, βερμούδες κλπ.
Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής.
Σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: α) CD, β) DVD, γ) βιβλία, δ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα, ε) ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.) στ) ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games), ζ) συνδέσεις internet και κινητής τηλεφωνίας, η) προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί, θ) συσκευές κινητών τηλεφώνων με συμβόλαιο γενικώς, ι) συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, ια) προϊόντα από το οποία λείπει το σειριακό νούμερο, ιβ) υπολογιστές και λοιπά προϊόντα κατά παραγγελία, ιγ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα.
Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απολέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από το Κατάστημα.
Επίσης δεν μπορούν να επιστραφούν και εξαιρούνται, παιχνίδια πάσης φύσεως, εποχιακά προϊόντα, αναλώσιμα μέρη συσκευών, καλώδια, φις, μπαταρίες, λυχνίες και λαμπτήρες πάσης φύσεως κλπ